مجید جلیلیان

Majid Jalilian Photo

درباره مجید

درباره من

با بیش از 6 سال تجربه تخصصی در زمینه توسعه نرم افزار. من در استارت آپ های مختلف و شرکت های متفاوتی به فرآیند توسعه نرم افزار مشغول بوده ام.

توسعه وب

من بر روی پروژه های مختلفی کار کردم اما اکثر آنها مستقیم یا غیرمستقیم مرتبط با یک محصول وب بوده اند.

تست نرم افزار

یونیت تست، تست انتیگریشن، تست فانکشنال همگی بعضی از قسمت های مختلف توسعه هستند.

گیت

استفاده از یک گیت قدرتمند مانند Gitlab یا Github یک بخش مهم از مهندسی نرم افزار است.

Agile

تجربه با متدولوژی های مختلف از جمله اسکرام و کانبنان.

ارتباطات

توانایی ارتباط قوی، و سازنده در تیم های مبتنی بر عملیات.

داکر

استفاده از کانتینر های مختلف و بکارگیری آن ها برای پروژه های قابل اسکیل.

آیا پروژه ای دارید که نیاز به کمک من دارد؟ من با شما تماس خواهم گرفت. باهم کار کنیم.

LinkedIn