تماس با مجید | Majid Jalilian Code

تماس با من

فقط موارد ضروری (پیامک کنید)
+1(971)274-0218

جلسه حضوری

درحال حاضر امکان جلسه حضوری در ایران ندارم.

ایمیل

شما میتونید پروپوزال و توضیحات درخواستتون رو ایمیل کنید.
[email protected]

ساده ترین روش همینجاست!

تمامی درخواست ها طی حداکثر 5 روز با ایمیل پاسخ داده خواهد شد.