وب اپلیکیشن MIR | Majid Jalilian Code

نوشته شده توسط: majid
3 سال ago
0 بازدید
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Feb 2021

مشتری
JEPrograms

آدرس پروژه
خصوصی

معرفی

سیستم مدیریت کارکنان براساس ساعت کاری و درخواست ورود و خروج.

اطلاعات فنی

Front-end: Vue.js 3 – VUEX – VueRouter
Back-end: Laravel – PHP 8
PWA + RestAPI

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]